Blog

Hướng dẫn cài đặt module Ajaxplorer File Manager cho Zpanel

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt module Ajaxplorer File Manager cho Zpanel. Là một control panel tương tự như Cpanel, Direct Admin nhưng ZPanel mặc

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Zpanel 10.1.1 mới nhất

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel 10.1.1 mới nhất. Ngày 3/3/2014 vừa rồi Zpanel đã ra mắt phiên bản mới nhất ZpanelX 10.1.1 bổ sung

Read Full

Cài đặt VPSSIM quản lý VPS đơn giản

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt VPSSIM quản lý VPS đơn giản. Tương tự như HocVPS Script, VPSSIM cũng là một script tự động cài đặt và tối

Read Full

Hướng dẫn Reset Zpanel Zadmin Password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn Reset  zpanel zadmin Password Cách đơn giản nhất để reset zadmin password là sử dụng tùy chọn reset trong

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod (Linux, Nginx, MariaDB MySQL và PHP-FPM) trên VPS CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod (Linux, Nginx, MariaDB MySQL và PHP-FPM) trên VPS CentOS. Centmin Mod là một LEMP (Linux, Nginx,

Read Full

Cấu hình căn bản cho Sentora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình căn bản cho Sentora. Ngay sau khi cài đặt xong Sentora, bạn cần phải cấu hình lại một vài tham

Read Full

File và đường dẫn quan trọng khi sử dụng Sentora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn File và đường dẫn quan trọng khi sử dụng Sentora. Khi sử dụng Sentora có một số file cấu hình hoặc đường dẫn

Read Full

Cài đặt File Manager cho Sentora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt File Manager cho Sentora. Bất kỳ control panel nào cũng nên có File Manager, công cụ dùng để quản lý File

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Sentora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Sentora. Post Series: Sentora  Hướng dẫn cài đặt Sentora  Cấu hình căn bản cho Sentora  Cài đặt File

Read Full

Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora. Post Series: Sentora 1. Hướng dẫn cài đặt Sentora 2. Cấu hình

Read Full