Blog

Cài đặt Mail Server với iRedMail trên Ubuntu

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt Mail Server với iRedMail trên Ubuntu. Việc cài đặt thành công một Mail Server luôn đòi hỏi người dùng

Read Full

Cài đặt Mail Server dễ dàng với Mail-in-a-Box

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt Mail Server dễ dàng với Mail-in-a-Box. Hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách cài đặt một Mail

Read Full

Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu. Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP server trên

Read Full

Cấu hình tối ưu cho VPS, 2GB RAM được 4.363 người Online

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình tối ưu cho VPS, 2GB RAM được 4.363 người Online. Hiện tại có rất nhiều hướng dẫn cấu hình

Read Full

Nginx Amplify – Công cụ giám sát Nginx miễn phí tuyệt vời

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Nginx Amplify – Công cụ giám sát Nginx miễn phí tuyệt vời. Nginx Amplify là công cụ tuyệt vời giúp giám sát tình

Read Full

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal. Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh

Read Full

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh. Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình

Read Full

Tối ưu cache MySQL Query

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tối ưu cache MySQL Query . Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ

Read Full

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết. Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài

Read Full

Chạy lệnh MySQL không cần password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Chạy lệnh MySQL không cần password. Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến

Read Full