Blog

Flutter trong phát triển ứng dụng di động

0 Comments

ContentsGiới thiệu về FlutterTại sao Flutter lại lọt top 7 công cụ khuyên dùng cho mobile app ?1. Viết code nhanh hơn2. Một lần code cho hai nền tảng 3.

Read Full

Tạo App đơn giản hơn với Redux (Tiếp theo)

0 Comments

Bài viết lần trước mình đã giúp các bạn tìm hiểu về redux là gì và cách nó hoạt động, ở bài viết lần này, mình sẽ cùng các bạn

Read Full

Tạo App đơn giản hơn với Redux

0 Comments

Contents1. Tại sao Redux ra đời?2. Redux là gì ?3. Cách hoạt động của Redux3.Tạo App với redux 1. Tại sao Redux ra đời? Do yêu cầu cho các ứng

Read Full

Asp.Net Core MVC – Kiểm thử

0 Comments

  Kiểm tra tự động: Viết các kiểm tra là một phần quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng. Kiểm tra mã của bạn giúp bạn tìm và tránh

Read Full

Asp.Net Core MVC – Bảo mật và định danh (Phần II)

0 Comments

Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau giải quyết bài toán bảo mật. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau phân quyền cho chúng. Xác thực với vai

Read Full

Asp.Net Core – MVC Bảo mật và định danh (Phần I)

0 Comments

  Bảo mật và xác định danh tính trong Asp.Net Core Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện ứng dụng nhưng từng đó là chưa đủ, với

Read Full

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần III)

0 Comments

  Việc thêm các công việc đã hoàn thành. Công việc tiếp theo của chúng ta là đánh dấu các công việc đã được hoàn thành và ẩn chúng đi.

Read Full

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần II)

0 Comments

Sau khi thêm một cơ sở dữ liệu, tới đây mọi thứ đã sẵn sàng cho việc sử dụng context trong lớp dịch vụ. Khởi tạo một lớp dịch vụ

Read Full

Asp.Net Core kết nối Cơ sở dữ liệu (Phần I)

0 Comments

  Sử dụng một cơ sở dữ liệu: Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau xây dựng ứng dụng nhưng chúng đang sử dụng một danh sách công việc

Read Full

Asp.Net Core – Basic (Phần V)

0 Comments

Đến hiện tại thì mọi việc gần như đã hoàn thành, ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một khái niệm mới đó là Dependency Injection.

Read Full