Blog

Tối ưu cache MySQL Query

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Tối ưu cache MySQL Query . Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ

Read Full

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết. Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài

Read Full

Chạy lệnh MySQL không cần password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Chạy lệnh MySQL không cần password. Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến

Read Full

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL. Nếu bạn đang sử dụng HocVPS Script và muốn kích hoạt Remote Access để kết nối với MySQL từ

Read Full

Cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux. Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất

Read Full

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng. Ngay sau khi cài đặt xong Kloxo MR, bạn sẽ cần tiến

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10. Zpanel là một trình quản lý hosting tương tự như Cpanel nhưng đơn

Read Full

Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta. Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS. Bên cạnh các panel quản lý VPS hiện nay như Sentora còn có Vesta Control

Read Full

Cấu hình căn bản cho ZPanel

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình căn bản cho ZPanel. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình căn bản sau

Read Full