Thay đổi hostname trong Linux

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Thay đổi hostname trong Linux.

hostname

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) . Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

_ Kiểm tra hiện tại:

# hostname

_ Đổi sang mới là hocvps.com:

# hostname "hocvps.com"

_ Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network:

# nano /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=hocvps.com

_ Chỉnh sửa file host: # nano /etc/hosts

  • Thay đổi block cuối:
127.0.0.1 hocvps.com
::1       hocvps.com
  • Thêm vào cuối IP VPS và hostname tương ứng: xxx.xxx.xxx.xxx hocvps.com hocvps

_ Khởi động lại server và check kết quả:

# reboot
# hostname

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những bài viết của vncloud.vn. chúng tôi hi vọng sẽ giới thiệu đến các bạn nhiều bài hay.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *