Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên CentOS 6.4

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên CentOS 6.4.

Zpanel

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài Zpanel trên Ubuntu hôm trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt trên CentOS 6.

Bạn cần chuẩn bị một server mới tinh chưa cài gì cả, ở đây mình dùng CentOS 6.4 x64. Với x32 thì thao tác cũng tương tự, chỉ khác tên file name mà thôi.

Sau khi được bán lại cho HostWinds đã không được cập nhật thường xuyên và ẩn chứa rất nhiều lỗi. Sentora được xây dựng từ các nhà phát triển cũ của Zpanel và được cập nhật thường xuyên, liên tục. Các bạn không nên sử dụng Zpanel nữa mà hãy thay bằng Sentora nhé.

Hướng dẫn cài đặt trên CentOS 6.4

1. Cấu hình server

– Đổi tên host và IP tương ứng

nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost zpanel
12.34.56.78 zpanel.example.com zpanel

– Thay đổi hostname sang zpanel

– Tăng thêm bộ nhớ SWAP nếu server ít RAM

– Cập nhật OS

yum -y update

– Reboot

reboot

2. Cài đặt Zpanel

– Download file cài đặt (download)

wget -O installer-10-1-0-centos-64.sh.x https://github.com/zpanel/zpanelx/releases/download/10.1.0_orig/installer-10-1-0-centos-64.sh.x
chmod +x installer-10-1-0-centos-64.sh.x
yum install ld-linux.so.2 curl
./installer-10-1-0-centos-64.sh.x

– Cài đặt với thông số:

  • Enter Your Time Zone: Asia/Ho_Chi_Minh
  • FQDN : tên hosting/domain của bạn
  • IP: địa chỉ IP server

– Thế là xong, đợi nó tự động cài đặt hết rồi Reboot lại là server hoạt động rồi đấy.

3. Sử dụng Zpanel

– Sau khi cài đặt xong, Zpanel sẽ hiển thị thông tin bao gồm MySQL Root Password, MySQL Postfix Password, ZPanelX Username, ZPanelX Password và bạn cần lưu lại để sử dụng sau này.

– Trong trường hợp không nhớ, các bạn dùng lệnh sau để lấy pass

cat /root/passwords.txt

– Đường dẫn đăng nhập: zpanel.example.com

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *