Disable IPv6 trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Disable IPv6 trên CentOS.

IPv6 đã chính thức xuất hiện được một thời gian, tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa được sử dụng phổ biến, nhiều ứng dụng vẫn chưa hoạt động ổn định.

Mình có sử dụng một số server quản lý trên SolusVM có hỗ trợ IPv6 thì bị tình trạng không thể gửi mail được tới Gmail khi dùng Exim hoặc khi cài HocVPS Script.

Giải pháp đơn giản là disable IPv6.

Bạn hãy mở file /etc/sysctl.conf

nano /etc/sysctl.conf

Thêm vào cuối file đoạn sau:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Load lại setting

sysctl -f /etc/sysctl.conf

Vậy là xong, hệ thống đã disable toàn bộ IPv6. Chúc bạn thành công.

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *