[Directadmin – Phần 9] Custombuild upgrade MySQL và MariaDB

0 Comments

Hi các bạn, vncloud.vn đã trở lại rồi đây, và hôm nay như đã hứa mình sẽ hướng dẫn các bạn upgrade MySQL và Mariadb lên phiên bản cao hơn trong Directadmin

đối với MySQL các bạn là như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.5
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql

Ở đâu các bạn có thể chọn phiên bản cao hơn và đang stable là 5.6 cũng được nhé. Mọi thứ ta làm trên Linux là phải backup hết, vì vậy không được thiếu option set mysql_backup

kết quả chạy ./build update

kết quả chạy ./build mysql thấy hiển thị như trên màn hình là ok rồi

Sau khi MySQL được update xong rồi các bạn phải compile lại php để nhận cấu hình mới bằng lệnh sau lệnh này build hơi lâu các bạn chịu khó chờ hoặc đi làm côc trà đá nhé :D:

./build php n
Upgrade MySQL và Mariadb
Upgrade MySQL và Mariadb sử dụng plugin custombuild 2.0

Tương tự các bạn cũng là vậy với MariaDB, các bạn cũng có các tùy chọn phiên bản là 5.5, 10.0, 10.1 và thời điểm mình viết bài này đã có 10.2 rồi luôn

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mariadb 5.5
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mariadb

cũng compile lại php luôn:

./build php n

Sau khi hoàn tất các bạn có thể kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:

mysql -V

Vậy là đã hoàn tất upgrade MySQL và Mariadb rồi, vncloud.vn cám ơn các bạn đã theo dõi nhé! 🙂

Nguồn tham khảo: kienthuclinux.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *