Chạy lệnh MySQL không cần password

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Chạy lệnh MySQL không cần password.

Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng.

Tạo file nano ~/.my.cnf rồi điền thông tin MySQL root và password tương ứng:

[client]
user=root
password=mysql_root_password

Bảo mật file chỉ có thể đọc với user root: chmod 0600 ~/.my.cnf

Như vậy từ giờ trở đi bạn có thể sử dụng các lệnh mysqlmysqlcheckmysqldump… không cần phải nhập username và password nữa.

UpdateHocVPS Script v2.0 trở lên tự động tạo file này khi cài đặt.

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *