Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cấu hình sendmail ubuntu để gửi mail từ server.

sendmail

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.

Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác.

Cài đặt sendmail

sudo apt-get install sendmail

Cấu hình sendmail

sendmailconfig

Khi được hỏi thì trả lời Yes (y)

Khởi động lại Apache

sudo service apache2 restart

Kiểm tra sendmail

echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v admin@hocvps.com

(Nhớ thay bằng địa chỉ email của bạn)

Nguồn tham khảo : hocvps.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *