Category: Centos

Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS. Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt VNC trên Ubuntu, hôm nay mình

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS. Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ

Read Full