Category: Centos

Cài đặt 7zip trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt 7zip trên CentOS Trình hỗ trợ nén và giải nén file miễn phí rất tốt trên Linux, tuy nhiên

Read Full

Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD. Thông thường khi cần kết nối mình sử dụng luôn sFTP, tuy

Read Full

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS Sử dụng APC hoặc APCu từ lâu đã là

Read Full

Hướng dẫn tăng tốc Nginx với Pagespeed

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn tăng tốc Nginx với Pagespeed. Nginx bản thân nó đã là một web server có hiệu suất hoạt động rất tốt.

Read Full

Cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF) trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt ConfigServer Security & Firewall ( CSF ) trên CentOS. ConfigServer Security & Firewall (hay CSF ) là một firewall

Read Full

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn

Read Full

Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn. Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5. EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository từ Fedora

Read Full

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên CentOS với HocVPS Script

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Hướng dẫn cài đặt Laravel trên CentOS với HocVPS Script. Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí

Read Full

Xóa hoặc Disable YUM Repo (Repository)

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Xóa hoặc Disable YUM Repo (Repository). Đôi khi một số Repo bị lỗi, không sử dụng được. Làm thế nào để xóa

Read Full

Cài đặt Redis trên CentOS 7/6

0 Comments

Hello everyone, Bài này vncloud.vn sẽ giới thiệu các bạn Cài đặt Redis trên CentOS 7/6. Redis là hệ thống caching lưu trữ dữ liệu trong RAM tương tự như Memcached. Không chỉ

Read Full