Blog

Asp.Net Core – MVC Basic (Phần IV)

0 Comments

Ở phần trước một lớp service đã được tạo, ở phần này chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm khá là mới ‘Dependency injection‘. Sử dụng dependency injection:

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic(Phần III)

0 Comments

  Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau xây dựng các lớp View và Model, hôm nay cùng nhau xây dựng lớp dịch vụ nhé! Thêm một lớp Service:

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic (Phần II)

0 Comments

Ở bài trước chúng ta đã biết cách tạo ra một Controller, trong bài này chúng ta sẽ hoàn thành hai thành phần còn lại của mô hình MVC: Model,

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic (Phần I)

0 Comments

Ở phần trước chúng ta đã biết cách khởi tạo một project Asp.Net Core MVC. Trong phần này bạn sẽ khám phá mô hình MVC trong Asp.Net Core MVC (Model-View-Controller)

Read Full

Asp.Net Core – Ứng dụng đầu tiên (Phần II)

0 Comments

Ở phần trước chúng ta đã biết được cách để tạo ra một ứng dụng .Net đơn giản đầu tiên, ở bài này chúng ta tiếp tục với việc khởi

Read Full

Asp.Net Core – Ứng dụng đầu tiên (Phần I)

0 Comments

I. Để xây dựng ứng dụng web Asp.net Core đầu tiên bạn cần lưu ý một vài điều sau đây: Công cụ biên soạn code: Bạn có thể sử dụng

Read Full

Project React Native Authentication

0 Comments

Authentication là quá trình để định danh một người dùng có hợp lệ hay không. Thường thể hiện qua một form đăng nhập, các bạn có thể tham khảo thêm

Read Full

Project React Native đầu tiên – Albums

0 Comments

Như đã nói ở bài viết lần trước, lần này mình sẽ hướng dẫn học React Native thông qua một số project, project đầu tiên có tên là Albums, sau

Read Full

Cài đặt môi trường và những phần mềm cần thiết cho React Native

0 Comments

Bài viết trước mình đã giới thiệu qua và hướng dẫn khởi tạo một project React Native, ở bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt

Read Full
React-Native Xây dựng úng dụng di động đa nền tảng

React-Native Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

0 Comments

React là một Framework được tạo bởi Facebook cho các giao diện web điều khiển dữ liệu. React cung cấp một kiến ​​trúc hướng thành phần sử dụng cú pháp

Read Full