Category: Phần mềm

Chia sẻ của nhà lập ra trang web Stack Overflow về Lập trình viên

0 Comments

Tôi cần phải thú nhận rằng: theo một nghĩa nào đó, tôi sáng lập ra trang web Stack Overflow là để đánh lừa những lập trình viên đồng nghiệp của mình.

Read Full

CÁC KHÁI NIỆM TRONG STORAGE (DAS,NAS,SAN)

0 Comments

(vnCloud.vn) Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một cách

Read Full

Tìm hiểu về SAN – Storage Area Network

0 Comments

(vnCloud.vn) Storage area network (SAN) hiện có 2 loại chính dùng 2 kiểu protocol khác nhau, là Fiber Channel và iSCSI. Nếu như NAS không thể thay thế DAS vì

Read Full